vzw sociale dierenhulp

de vriendschap van een dier is een wonder

Frontpage Slideshow (by JoomlaWorks)

Kalender 2018

Kalender 2018

kalender 2018 bestel hem nu

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Armoede in Vlaanderen

België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen beschouwt zichzelf als een Europese top-regio. Toch leven meer dan 1.6 miljoen mensen hier in armoede, ongeveer 15% van de bevolking.

Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land.zijn in Vlaanderen 100.000 mensen generatiearm.

Ze erven de armoede als ware van hun ouders en grootouders.

Daarnaast zijn er ook nieuwe armen. Door omstandigheden, een echtscheiding, een faillissement of ziekte tuimelen ze in de armoede.
Alles samen leven meer dan 700.000 Belgen voordurend in armoede. Het is een schrijnende vaststelling. Leven in armoede is als opgesloten zitten in een cirkel. Europa werkt met de uitdrukking "armoede-risico". Dit wil zeggen dat mensen minder dan 60% van het gemiddelde inkomen hebben. In België is dat ongeveer 15%.
Mensen die in armoede leven, merken dag in dag uit dat ze geen toegang hebben tot kansen en mogelijkheden die anderen wél krijgen.
Eén op drie alleenstaande ouders met kinderen zijn arm

.

chronisch zieken

  

De helft van de chronisch zieken leven in armoede. door de hoge kosten van de chronisch zieken zijn deze mensen in de financiele problemen gekomen want chronisch ziek zijn is heel duur in belgie.

maar ook voor de mensen is het huisdier zo belangrijk ze helpen om beter met de ziekte te kunnen omgaan.

 

 

 

Onderwijs

 België staat aan de top op vlak van onderwijs. Vooral voor hooggeschoolden doen wij het goed. De keerzijde van de medaille is minder fraai. Ons onderwijssysteem levert veel laaggeschoolden af. 1 op 8 leerlingen verlaat het secundair onderwijs zonder diploma!

Te veel 15 - jarigen kunnen onvoldoende lezen en rekenen om zich in onze ingewikkelde maatschappij te redden.
Bij de volwassenen heeft 1 op 6 Vlamingen moeite met het lezen en/of invullen van brieven van de gemeente, de verzekeringspolis en bankafschriften.
De gevolgen voor de toekomst zijn dramatisch: 53% van de laaggeschoolden heeft geen job, tegenover 13% van de hooggeschoolden.
Bovendien zijn veel meer dan in andere landen de werklozen bij ons laaggeletterd.
Laaggeschoolden hebben minder vrienden. Hun sociale netwerk beperkt zich vaak tot hun eigen gezin. Mensen in armoede vinden te weinig aansluiting bij het verenigingsleven.
Hoe lager de scholingsgraad, hoe groter het risico op armoede. 23% van de laaggeschoolden wacht een toekomst in armoede.
Vooral socio-economische factoren (Zijn de ouders arm of niet)  bepalen of leerlingen het goed doen op school

Ouderen

Een op vijf Vlaamse ouderen blijkt een verhoogd armoederisico te hebben. Zij hebben 18,7% kans om in armoede terecht te komen. Het armoederisicopercentage bij ouderen ligt met andere woorden zeer hoog. Er leven ongeveer 200.000 vijfenzestigplussers in armoede.

We stellen onder meer vast dat bijna 3 op 10 Vlaamse ouderen over een maandelijks inkomen beschikken dat slechts tussen 500 en 999 euro ligt. Hier tegenover staat dat een verblijf in een woonzorgcentrum gemiddeld 1.286 euro per maand kost. Binnen de groep ouderen zelf hebben bepaalde groepen ouderen zoals 75-plussers (22%), alleenstaande oudere vrouwen (25,4%) en allochtone ouderen nog een hoger armoederisico.

Armoede is niet enkel een financieel probleem, maar heeft ook vaak te maken met de woonsituatie, een zwakkere gezondheid en een beperkte deelname aan het sociale leven. Zo stellen we vast dat vele ouderen er niet in slagen hun woning goed te verwarmen of onverwacht grote uitgaven op te vangen.

Eenzaamheid is bovendien één van de meest fundamentele problemen van arme ouderen. Als gevolg van uitsluitingsmechanismen en van herhaalde confrontaties met wijzigingen in hun leefpatroon, blijven mensen in armoede - en in het bijzonder ouderen in armoede - vaak verstoken van de ondersteunende sociale contacten. Tot 40% van de ouderen in armoede leeft sociaal geïsoleerd. Hun mobiliteit verkleint en hun directe netwerk, zoals hun partner, familie en vrienden, vallen stilaan weg. Bovendien weten we dat eenzaamheid een grote invloed heeft op iemands mentaal welbevinden en op termijn kan leiden tot ziekte en depressie.

depressie en huisdieren

uit verschillende studies is gebleken dat bij deze grote groep mensen depressie een zeer groot probleem is.

Niet verwonderlijk als je je realiseert dat het sociale leven waar ze eens deel van uit maakte in eens hun de rug toe keert.

mee gaan op restaurant, sport clubs, zelfs familie  die het niet begrijpen en zelfs contact verbreken, etc en daarom word hun sociale kring steeds kleiner en in veel gevallen verdwijnt dit geheel.

dit is een van de redenen dat hun huisdier zo belangrijk is.

Een huisdier geeft zijn liefde onvoorwaardelijk. en doordat het huisdier zijn verzorging nodig heeft is er weer een doel in hun leven,

uit verschillende studies uit de hele wereld is gebleken dat deze huisdieren zo een goede en grote rol hebben dat depressies minder worden en via het huisdier komen ze weer enigzins in contact met andere mensen.

 

vzw sociale dierenhulp

 

Wij erkenen de noodzaak van de huisdieren voor onze clienten, daarom zorgen wij teneerste dat het huisdier eten krijgt van goede kwaliteit waardoor zijn gezondheid beter word, naast de voeding kunnen onze clienten ook bij ons terecht voor dier gerief zoals krabpalen,hals band, leiband, mand , kussen, etc

zoals al meerder clienten hebben verteld aan ons '' als ik mijn huisdier niet had gehad , had ik jaren geleden al uit dit trieste leven gestapt''deze twee pijlers van onze hulp is voor onze clienten heel belangrijk het geliefde huisdier kan bij hun blijven en hoeft niet naar asiel. 

 

door deze belangrijke twee pijlers hebben de clienten het financieel iets minder moeilijk en hun geliefd huisdier krijgt betere voeding dan dat ze de laatste jaren heeft gehad.

''sinds ik bij vzw sociale dierenhulp mijn honden eten mag halen is de hond vrolijker,mooier vacht en zijn gezondheid is beter '' dit krijgen we bijna dagelijks te horen.

 

nu weten wij ook dat met alleen deze pijlers we er nog niet zijn, sinds augustus 2014 zijn we begonnen met de volgende stap en dat is ons sociaal diensten centrum.

in ons sociaal dienstcentrum gaan we een dierenarts en honden trimster op sociaal tarief onder brengen.

dit is goed voor het huisdier die dan beter verzorgt kan worden en dan kunnen we ook sneller medische problemen ontdekken en verhelpen.

 

 

 

 

de dierenvoedselbank is ook ondergebracht in ons sociaal diensten centrum, er word dan ook de mogelijkheid geboden om een sociaal moment te hebben tijdens de voedsel bedeling. als onze clienten komen voor hun diervoeding pakket kunnen ze bij ons een kopje koffie drinken en praten met ons of met andere clienten zodat hun isolement langszaam word verkleint. 

verschillende clienten worden bij ons zelfs vrijwilliger,  hierdoor komen ze nog meer in contact met andere mensen en je ziet deze vrijwilligers echt open bloeien  voor ons is dat ook erg interessant want deze vrijwilligers kunnen de clienten ook het beste begeleiden en steunen omdat ze de perfect ervarings deskundigen zijn.

 

 

 

 

 

Facebook